Personalas

Žmogiškieji ištekliai
Kvalifikacija
Karjera
Laisvos darbo vietos
 
 

Žmogiškieji ištekliai


Pagrindinė UAB „Energijos sistemų servisas” kaip energetikos objektų operatoriaus vertybė ir sėkmingos veiklos prielaida – bendrovės personalas, aukšta specialistų kompetencija ir lojalumas.
 
Šiuo metu ESS dirba beveik 300 darbuotojų. Aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai buvo perkelti iš AB „Kauno energija”, taip pat priimta naujų specialistų. Daugelis darbuotojų turi ilgametę darbo energetikoje patirtį, reikalingą tinkamai ir efektyviai eksploatuoti energetikos objektus, užtikrinant ekonomišką ir nepertraukiamą elektros ir šilumos energijos gamybą ir tiekimą.
 
UAB „Energijos sistemų servisas” dirba 6 proc. vadovų, 41 proc. specialistų ir 53 proc. darbininkų. Bendrovėje suburti paklausiausių darbo rinkoje profesijų kvalifikuoti darbininkai - katilinės ir turbinų įrengimų mašinistai, katilų ir garo turbinų valdymo pulto mašinistai, elektromonteriai, elektrošaltkalviai, elektroninių įrenginių reguliuotojai ir montuotojai, metalo apdirbimo ir mašinų gamybos darbininkai.
Bendrovės veiklos specifika sąlygoja, kad vyrai sudaro 75 proc. visų darbuotojų, moterys – 25 proc.
 
Darbuotojų amžiaus vidurkis siekia 45-50 metus. Tai pats produktyviausias ir darbingiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis. Tačiau siekiant nuolat užtikrinti reikiamą specialistų kiekį, bendrovės ilgalaikės strategijos numato atitinkamų darbuotojų rezervo programas.
 
Efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas bei darbuotojų nuoširdus ir profesionalus darbas lemia bendrovės sėkmę ir puikius rezultatus.
 
 

gaumina