Pastotės eksploatacija


UAB „Energijos sistemų servisas“ pagal sutartis su AB „Lietuvos energija“ atlieka 110kV skirstomųjų įrenginių technologinio operatyvinio valdymo paslaugas Kauno elektrinėje. Vykdant darbus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir kitais norminiais teisės aktais reglamentuojančiais 110kV skirstomųjų įrenginių technologinį operatyvinį valdymą.
 
Šiuos reikalavimus įvykdyti padeda gerai paruoštas, kvalifikuotas ir darniai dirbantis Elektrotechnikos įrenginių remonto tarnybos personalas.
 
 

gaumina