Pagrindinė veikla


Pagrindinė UAB „Energijos sistemų servisas” veikla – energetikos objektų eksploatavimo paslaugos. Šios paslaugos apima visus veiksmus, reikalingus gaminti elektros ir šilumos energiją bei tiekti ją vartotojams. Tai energetikos įrenginių technologinis/dispečerinis valdymas, techninė priežiūra, remontas, matavimai, bandymai, paleidimo ir derinimo darbai.
 
Be privalomų, tinkamą pasirengimą eksploatuoti energetikos įrenginius liudijančių atestatų,  UAB „Energijos sistemų servisas” turi Nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licenciją, kuri suteikia teisę vykdyti elektros energijos tiekimo veiklą. UAB „Energijos sistemų servisas“ taip pat yra Lietuvos elektros energetikos asociacijos narė.
 
UAB „Energijos sistemų servisas” nuo 2003-ųjų eksploatuoja Kauno elektrinę.
 
Tai Lietuvoje vis dar nauja veiklos sritis, kai viena įmonė yra energetikos objekto, pavyzdžiui, elektrinės arba katilinės savininkas, o kita – operatorius.
 
Šis veiklos modelis plačiai paplitęs užsienyje, nes yra ekonomiškai naudingas abiems pusėms. Energetikos objekto savininkas priima strateginius sprendimus, susijusius su elektros ir šilumos energijos gamyba, jos tiekimu, energijos pardavimo kainomis. Elektrinės operatorius užtikrina efektyvų, ekonomiškai pagrįstą šių sprendimų įgyvendinimą. 
 
Bendradarbiaudami su bendrove kaip operatoriumi, užsakovai išvengia rūpesčių ir išlaidų dėl leidimų vykdyti veiklą, kvalifikuoto ir turinčio teisę dirbti personalo paieškos, pagamintos energijos apskaitos, techninės-organizacinės energijos pardavimo rutinos ir įrengimų remontų organizavimo.
 
Šiuo metu UAB „Energijos sistemų servisas” valdoma Kauno elektrinė dirba sėkmingai ir pelningai. O elektrinės operatorius siūlo Lietuvoje veikiančių energetikos objektų savininkams plačiau susipažinti su ESS teikiama energetikos objektų eksploatavimo paslauga ir pasinaudoti jos privalumais.
 
UAB „Energijos sistemų servisas” garantuoja savo paslaugų kokybę.
Dar daugiau – šias paslaugas bendrovė gali teikti ypač geromis kainomis.
 
 
 

gaumina