Kvalifikacija


Aukštos kvalifikacijos specialistai – mūsų sėkmės formulė!
 
Konkurencingas UAB „Energijos sistemų servisas” paslaugas užtikrina aukštos kvalifikacijos specialistai. Aukštąjį išsilavinimą turi 41 proc. darbuotojų, aukštesnįjį – 23 proc., vidurinį – 36 proc.
 
Kitas reikšmingas kvalifikaciją nusakantis rodiklis – darbo stažas energetikoje. Bendrovėje dirba patyrę darbuotojai – dirbantys daugiau nei 10 metų sudaro 73 proc. Tai sąlygoja darbo specifika, kai geram specialistui darbo vietoje parengti reikia keleto metų.
 
Nuolatiniam ir sistemingam darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bendrovėje skiriamas ypatingas dėmesys. Personalo kvalifikacijos kėlimo sistema susideda iš trijų dalių:
  • privalomas mokymas - technologijos įsisavinimas, kuris leidžia darbuotojams atlikti savo darbą, egzaminai, atestacijos pagal norminių aktų reglamentuotus reikalavimus pareigybei;
  • profesinės kvalifikacijos kėlimas – mokymas, siekiant papildyti profesines ir specialiąsias žinias bei įgūdžius, plačiau susipažinti su įrengimų darbo specifika, norminiais aktais ir kt.
  • asmeninės ir profesinės kompetencijos tobulinimas – seminarai, konferencijos, įsisavinant naujas žinias ar technologijas.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir didinti turimą darbuotojų potencialą ir sugebėjimus prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų. Todėl ESS kvalifikacijos kėlimą laiko viena efektyviausių investicijų į žmogiškuosius išteklius sferų.
 
 
 

gaumina