Mūsų istorija


UAB „Energijos sistemų servisas“ eksploatuoja jau tris dešimtmečius veikiančią Kauno elektrinę, tačiau jos priešistorė siekia XIX a.pabaigą bei vieną seniausių Lietuvoje – Petrašiūnų elektrinę.
 
Pirmieji garo katilai Kaune įrengti apie 1876-uosius metus mechaniniame vinių fabrike, vėliau pavadintame "Tilmansų ir Co" fabriku. Tai buvo 4 – 4,5 atmosferų slėgio po 200 kvadratinių aršinų kaitinimo paviršiaus garo katilai. 1898 metais šiame fabrike įrengtas 40 AJ elektros srovės generatorius, kurį suko vienas iš trijų veikusių garo variklių.
 
Tai buvo pirmoji pramonės įmonės elektrinė Kaune. Pagal to meto spaudą, 1898 metų naktį iš birželio 28 dienos į 29 dieną Kauno miesto sodas, kuriame vyko gailestingųjų seserų draugijos vakaras, apšviestas elektra, tiekiama iš "Tilmansų ir Co" fabriko elektrinės. Tai dabartinės Pergalės rajoninės katilinės priešistorija. Šiuo metu šis objektas priklauso AB „Kauno energija“.
 
1900 metų sausio 2 dieną (pagal naująjį kalendorių – 15 dieną) pradėjo veikti Kauno miesto viešoji centrinė elektrinė ir vakare miesto sode bei Provincialnaja (dabar – Donelaičio) ir Arsenalskaja (dabar – Daukanto) gatvėse užsidegė pirmosios 75 vatų Voltos lanko lemputės. Iki pasaulinio karo elektrinės pajėgumas siekė 1475 AJ (3 x 400+2x120+35)
 
Tarpukariu Kaunui buvo tiekiama elektros energija, kurią gamino 2055kW galios miesto centrinė dyzelinė elektrinė.
 
Šios energijos neužteko augančiam miestui, todėl 1928 metais pradėta statyti Petrašiūnų elektrinė, kuri pradėjo veikti 1930 metų lapkričio 11 d. Jos galia siekė 6,4 MW, elektros energijos kaina buvo iki 1.35 Lt/kWh. Augant elektros energijos poreikiams, prieškarinės elektrinės galia pasiekė 16,4 MW. Tuo metu tai buvo galingiausia elektrinė Lietuvoje. Per karą, besitraukdama vokiečių kariuomenė Petrašiūnų elektrinę susprogdino.
 
Karui pasibaigus buvo pradėti elektrinės atstatymo darbai. 1946 metų spalio 13 dieną elektrinė vėl pradėjo veikti, jos galia siekė 3,2 MW. 1958 metais Petrašiūnų elektrinė jau dirbo 60,5 MW galia. Šiuo metu šis objektas priklauso AB „Kauno energija“, o nuo 2006 m. liepos 4 d. ją pradėjo eksploatuoti UAB „Energijos sistemų servisas“ su partneriu Lietuvoje UAB Kauno termofikacijos elektrinė ir darbus tęsė iki 2010 m. rugpjūčio 3 d.
 
Augant Kauno pramonei ir gyvenamųjų namų masyvams, didėjo šiluminės energijos poreikis, todėl Petrašiūnų elektrinėje buvo pastatyta katilinė su dviem šildymo katilais, įrengtas mazuto ūkis, nutiestos šilumos tiekimo linijos. Petrašiūnų elektrinėje įkurtas šilumos cechas vėliau pavirto į atskirą įmonę – Kauno šilumos tinklus.
 
1971 metais pradėta statyti nauja elektrinė rytinėje miesto dalyje.
 
1976 metų gruodžio mėnesį naujoje Kauno elektrinėje dirbo du energetiniai garo katilai, du 60 MW ir 110 MW galios turboagregatai, du po 100 Gcal/h galios vandens šildymo katilai. Elektrinės projektinė galia - 170 MW. Petrašiūnų elektrinė tampa vienu iš Kauno termofikacinės elektrinės  gamybos cechų.
 
Vėliau buvo pastatyti dar du po 100Gcal/h galios vandens šildymo katilai, vienas energetinis garo katilas ir boilerinė.
 
1991 metais pastatyta nauja vandens šildymo katilinė, pradėtas eksploatuoti 180 Gcal/h galios vandens šildymo katilas. 1995 metais sumontuotas ir pradėtas eksploatuoti 40 MW galios elektrodinis garo katilas.
 
Kauno elektrinė po AB „Lietuvos energija“ restruktūrizacijos tampa SPAB „Kauno energija“ filialu  Kauno elektrinė.
 
2003 metų kovo 31 dieną Kauno elektrinę nupirkus UAB Kauno termofikacijos elektrinei, Lietuvoje atstovaujančiai Rusijos kompaniją„Gazprom“, elektrinės personalas ir toliau eksploatuoja elektrinę – pagal sutartį su UAB Kauno termofikacijos elektrine tuometinė AB „Kauno energija“ tampa elektrinės operatoriumi.
 
2003 metų gruodžio 31 dieną sutartis su AB„Kauno energija“ nutraukiama, sudaroma nauja operatoriaus sutartis su ką tik įkurta UAB „Energijos sistemų servisas“, kurios darbuotojais tampa dalis AB „Kauno energija“ kvalifikuotų specialistų.
 
 
 

gaumina