Apie bendrovę


UAB „Energijos sistemų servisas“ įsteigta 2003 m. rugsėjo mėn., o nuo 2003 m. gruodžio mėn. eksploatuoja vieną didžiausių termofikacijos elektrinių Lietuvoje – Kauno elektrinę.
 
Tik per tris pasiruošimo mėnesius buvo suderinta ir pasirašyta Kauno elektrinės operatoriaus sutartis, iš AB „Kauno energija” perkelti aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai bei priimta naujų specialistų, sutvarkyti visi veiklai reikalingi leidimai pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus ir pilnai pasirengta valdyti šį energetikos objektą.
 
Tokią sėkmingą įmonės veiklos pradžią užtikrino profesionali ir kompetentinga komanda, produktyvūs kontaktai su partneriais Lietuvoje ir užsienyje, atvirumas naujovėms.
 
Pagrindinė veikla – energetikos objektų (elektrinių, katilinių, elektros skirstomųjų įrenginių) eksploatavimo paslaugos, užtikrinant kokybišką ir patikimą elektros ir šilumos gaminimą, ekonomišką įrenginių bei energetinių resursų naudojimą bei tinkamą įrenginių technologinį valdymą.
 
 
 

gaumina